0017 מאמר השושנה

קובץ לשמיעה בלבד

סיכום השיעור:

להמשיך לקרוא

0016 מאמר השושנה (מאמר ארוך על האדם עולם קטן, ובחובות הלבבות שער הבחינה)

קובץ לשמיעה בלבד

סיכום השיעור:

להמשיך לקרוא