0006 מאמר השושנה

קובץ לשמיעה בלבד

הערת אגב:
בעניין האם יש הבדל מהותי בין נשים וגברים

להמשיך לקרוא