0004 מאמר השושנה

קובץ לשמיעה בלבד

סיכום השיעור

ביאור על המושג "כנסת ישראל"

להמשיך לקרוא