0006 מאמר השושנה

קובץ לשמיעה בלבד

הערת אגב:
בעניין האם יש הבדל מהותי בין נשים וגברים

להמשיך לקרוא

0005 מאמר השושנה

לשמיעה בלבד 

 

"מה שושנה שהיא בין החוחים יש בה אדום ולבן, אף כנסת ישראל יש בה דין ורחמים."

להמשיך לקרוא